СМД оператор на машини за автоматичен монтаж на електронни компоненти