Работници/ Работнички- сглобяване на електронни модули