Научноизследователска и развойна дейност и управление на аутсорсинг

Syscoset Electronics ltd. предлага различни услуги в областта на научноизследователската и развойна дейност, съпътстващи процеса на тестове и помощ по въпроси за подобряване на процесите и обучение на работодатели.

Обхватът на услуги обхваща от тестове за освобождаване на компоненти, до цялостен дизайн и разработка на продукти, базирани на вашите идеи и  обучението на работодатели и работници за обработка на дадена задача.