Отговорност за линкове

Нашата уеб страница може да съдържа линкове към уеб сайтове на трети лица, върху чието съдържание ние не можем да влияем. Поради тази причина ние не носим отговорност за съдържанието на тези уеб сайтове. Отговорност за съответното съдържание носи единствено притежателят на уеб сайтовете или лицето, което ги поддържа. Уеб сайтовете, към които препращаме, се проверяват за евентуални закононарушения към момента на изграждане на линка и ние потвърждаваме, че не сме установили подобно несъответствие към този момент.

Ние не сме в състояние да извършваме постоянни проверки за съответствието на подобни сайтове, без да имаме конкретни основания за възможни закононарушения. При узнаване на такива, ние незабавно ще отстраним препратките.