Авторски права

Съдържанието на страницата е обект на авторски права на лицето, което е неин създател и притежател. Размножаването, обработката, разпространението и извличането на всякакви видове приходи от това съдържание се нуждаят от предварителното писмено одобрение на притежателя на авторските права. Зареждане и копиране на страницата са допустими изключително за информационни, но не и за комерсиални цели.

Доколкото елементи от страницата не са създадени от нейния притежател, то авторските права на третите лица за взети предвид и са защитени. По-специално ние обозначаваме изрично подобни материали. Ако въпреки това имате основания за съмнение относно нарушени авторски права, молим да бъдем уведомени. При узнаване на извършени закононарушения, ние незабавно ще отстраним въпросните материали.