Новини

Публична покана за избор на доставчик на облекло и лични предпазни средства.

12.07.2013

„Сиско Сет Електроникс” ЕООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-01-01010 обявява процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло по 3 обособени позиции. Документи за изтегляне: Publichna pokana