Новини

Публична покана за избор на изпълнител за полагане на винилова настилка.

12.07.2013

„Сиско Сет Електроникс” ЕООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-01-01010 обявява процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Полагане на 900 кв.м. винилова токоотвеждаща настилка в производствените помещения на Дружеството, определени като ESD защитени зони”. Документи за изтегляне: Publichna pokana