Новини

Сиско Сет Електроникс ЕООД се сертифицира съгласно ISO 14001.

01.07.2011

Сиско Сет Електроникс ЕООД се сертифицира съгласно ISO14001 – Стандарт за управление на околната среда.

Сиско Сет Електроникс ЕООД стана член на БАСЕЛ

28.11.2011

След провеждане на Общо събрание на Управителния съвет на Българска асоциация на електротехниката и електрониката, Сиско Сет Електроникс ЕООД бе приет за член.

Сиско Сет ЕООД изпълнява проект за повишаване на конкурентоспособността.

28.11.2011

 

СискоСетЕООД,изпълнява Проект № BG161PO003-2.1.11-0032-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Сиско Сет ЕООД, чрез инвестиции в технологично обновление и модернизация на производството”, по Договор № 3ТММ-02-34/20.10.2011 г., с финансовата подкрепа наоперативна програма “Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Сиско Сет ЕООД вече е с нови име и адрес.

22.02.2012

От началото на годината Сиско Сет ЕООД е с нов адрес: гр. София, ул. Филип Кутев 7.

Промяна има и в името вече е Сиско Сет Електроникс ЕООД.