Новини

Публична покана.

12.09.2013

„Сиско Сет Електроникс” ЕООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-01-01010 обявява процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Полагане на 900 кв.м. винилова токоотвеждаща настилка в производствените помещения на Дружеството, определени като ESD защитени зони”. Документи за изтегляне: Publichna pokana

Публична покана за избор на изпълнител за полагане на винилова настилка.

12.07.2013

„Сиско Сет Електроникс” ЕООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-01-01010 обявява процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Полагане на 900 кв.м. винилова токоотвеждаща настилка в производствените помещения на Дружеството, определени като ESD защитени зони”. Документи за изтегляне: Publichna pokana

Публична покана за избор на доставчик на облекло и лични предпазни средства.

12.07.2013

„Сиско Сет Електроникс” ЕООД бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ №ESF-2302-01-01010 обявява процедура “Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на лични предпазни средства и работно облекло по 3 обособени позиции. Документи за изтегляне: Publichna pokana

Нова машина за повърхностен монтаж е инсталирана.

30.06.2011

Нова D4 SMD машина за повърхностен монтаж на компоненти беше инсталирана. Втора на Балканите.

Отделът за разработка и дизайн на Сиско Сет Електроникс ЕООД се сертифицира съгласно ISO 9001.

01.07.2011

Отделът за разработка и дизайн  на Сиско Сет Електроникс ЕООД се сертифицира съгласно ISO9001.