Качество

В Сиско Сет Електроникс ЕООД е разработена и внедрена Система за управление на качеството по стандарти:

 

•         ISO       9001:2008 - придобит 2003 година, преминал успешно два проверовъчни одита;

•         ISO TS 16949:2009 - придобит 2006 година, преминал един проверовъчен одит;

•         ISO      14001:2004 - придобит 2011 година;

•         RОHS - стандарт за безоловни технологии при производството на компоненти и сплави за

          запояване. Въведен 2005 година.