Оборудване


 

Две автоматични поточни линии за повърхностен монтаж на електронни модули.

 

 

Процесът на запояване на компонентите се извършва в азотна атмосфера.

 

 

 

•    Асемблираните електронни модули минават на визуална инспекция през AOI машина, която отчитa

     тяхното качество.

 


•    Автоматичната Оптична Инспекция (АОИ) е автоматизирана визуална инспекция за асемблирани

     модули. Камерата на машината сканира електрониката за широка гама от дефекти по повърхноста,

     като закъсявания, липса на спойката, както и липсващи компоненти и поставени грешни компоненти.

 


 

В Сиско Сет Електроникс ЕООД за асемблиране на електронни платки се ползват още машини за радиален и аксиален

монтаж.

 

 

 

Голяма част от подготвителните операции се извършват с пневматично и механично оборудване:


•    кримпване на различни по форма и размер конектори;
•    монтиране на корпуси;
•    рязане, оголване и калайдисване на кабели;
•    поставяне на кабелни обувки;

 

 

Автоматична поточна линия за спояване на електронни модули в азотна атмосфера.

 

 

 

След ръчен монтаж електронните модули преминават през автоматична поточна линия за запояване

с помощта на селективни или неселективни рамки.