Персонал

   Към момента персоналът на фирмата се състои от над 300 човека, обособяващи различните отдели

в системата на Сиско Сет Електроникс ЕООД.

 

   Социалната и осигурителна политика на дружеството е фокусирана към защита на интересите на

персонала и отделя изключително внимание за спазване на трудово-законодателните разпоредби.

 

    Компанията непрекъснато инвестира време и финансови

средства в различни дейности, свързани с:

 

•         Повишаването квалификацията на персонала;

•         Въвеждането на различни процедури за подбор и управление;

•         Създаването на финансово-поощрителни модели;

•         Провеждането на различни мероприятия с интеграционен характер;

•         Служителите ни преминават задължителни обучения в базите на чуждестранните ни партньори в 

           Холандия, Германия, Чехия.

 

   Ние предлагаме програми за обучения от нашите специалисти, които са сертифицирани инструктори

за провеждане на обучения по IPC стандарти:

 

•         IPC A-610 – стандарт за оценка на асемблирани електронни модули;

•         IPC 7711 и IPC 7721 – стандарт за ремонт и преработка на електронни модули;

•         IPC 2221 и 2222 - стандарт за дизайн на печатни Платки;

•         IEC 61340-5-1 и IEC 61340-5-2 – стандарт за защита на електронни устройства от вредното

           влияние на статичното електричество.