Идеята за нашето създаване

   През 2001 година, ползвайки дългогодишния опит на немската компания E.I.S.GmbH – специализирана в производството на електронни модули, в България се учредява фирма Сиско Сет  Елекроникс ЕООД с основна дейност разработка и производство на електронни модули.

 

   Идеята за създаването на електронно производство тук е базирана на следните ключови фактори:

 

•         Наличие на технически университети и специализирани училища, предоставящи квалифицирани и добре

           обучени кадри;

•         Добре развита логистична среда в България – една от най-добрите и най-сигурните в  Балканския регион;

•         Инвестициите за квалифициран административен персонал са правилни и умерени;

•         Благоприятна за инвестиции правителствена данъчна политика.

•         Достъпна въздушна връзка до всички по-важни европейски градове.