Нашата мисия

   Нашата мисия е да осигурим на клиентите си гъвкава структура, предлагаща всички дейности за производство и обслужване на електронен монтаж под един и същи покрив.

 

   На базата на задълбочените познания и дългосрочния си опит в производството, проучването, разработката и осигуряването на материали от цял свят, ние се стремим към постоянно подобряване на процеси, качество и ценообразуване, за да бъдем в крак с новаторската конкурентна среда.