Научно-изследователска дейност. Управление на процеси и аутсорсинг.

 

 

   Сиско Сет Електроникс ЕООД  предлага разнообразни услуги в областта на научно-изследователската и развойна дейност, придружаващите процесите изпитвания, а също оказва помощ по въпроси като усъвършенстване на процеси и обучение на работодатели.

   Обхватът на услугите варира от изпитвания на нови компоненти до цялостно проектиране и разработка на продукт въз основа на Ваши идеи, както и от обучението на Вашите работодатели до поддръжка на процеси за разрешаване на дадена задача.

 

ОБУЧЕНИЯ  със сертифицирани преподаватели

-          IPC 610 A – Оценка на печатни платки

o        Продължителност на обучението 3 x 8 часа плюс 1 x 4 часа тест

o        Издаден официален IPC сертификат, когато резултатите от теста се потвърдят от IPC

o        Цена при поискване

 

-          IPC 6677 – Преработка и поправка на сглобени платки

o        Продължителност на обучението 3 x 8 часа плюс 1 x 4 часа тест

o        Издаден официален IPC сертификат, когато резултатите от теста се потвърдят от IPC

o        Цена при поискване

 

-          IEC 61340-5-1 и 61340-5-2 Електростатичен разряд

o        Продължителност на обучението 3 x 8 часа плюс 1 x 4 часа тест

o        Издаден официален IPC сертификат, когато резултатите от теста се потвърдят от IPC

o        Цена при поискване

 

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА и РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ – Вдъхване на живот на вашата ИДЕЯ

-          Изпитвания на компоненти

o        Температурен и климатичен тест на алтернативни или нови компоненти за Вашето приложение

o        EMC изпитвания за проверка с алтернативния компонент във Вашето приложение

o        Тестови доклад за извършените изпитвания

 

-          Изпитвания на модули/устройства

o        Температурни изпитвания и изпитвания с климатична симулация

o        EMC изпитвания за проверка

o        Специализирани, проектирани по поръчка тестови инсталации за специализирани изпитвания

 

-          Оформление на печатни платки с 3D модел на платката

-          Дизайн и разработка на механични части, изискващи се за модула

-          Създаване прототипи на платки и модули, включително STL части

-          Разработка на модул въз основа на идеи и книга с изисквания

 

Усъвършенстване и поддръжка на ПРОЦЕСИ

-          ESD Одит въз основа на IEC 61340-5-1 и 61340-5-

-          Одити на процеси и продукти въз основа на

o        ISO 9001

o        ISO TS

o        ISO 14001

-          Поддръжка за сертификация на Одит

-          Усъвършенстване на Ключови процеси в производството на електроника

o        Технология с монтаж върху повърхност

o        Технология за платки с отвори

o        Вълново запояване

o        Термално профилиране

-          Сечение на нагънати кабелни свръзки

-          CPK-CMK анализи

-          MSA анализи

 

Обслужване на машини и техническа поддръжка

-          Подкрепа при поддръжка и обслужване на производствено оборудване за различни процедури

-          Обучение по въпроси на предсказуемата поддръжка и профилактика

-          Анализи на възможностите на машините и процесите (CPK-CMKанализи)

-          Aнализи на измервателните системи (MSAанализи)

 

Възможности за изпитвания

Електромагнитна съвместимост (EMC)

-          Изпитване за устойчивост на пренапрежение -1÷4kV,

-          Изпитване на пакет на импулси – 0,5÷4kV,

-          ESD – 2÷15kV въздушно отделяне, 2÷10kV контактно отделяне,

-          Изпитване на устойчивостта на спадове в напрежението, кратки прекъсвания и промени в напрежението.

 

Анализатор на мощност и хармоничност HA1600

-          Норми за излъчвания на хармонични съставляващи на тока;

-          Ограничения за промени в напрежението, колебания в напрежението и падове.

 

Климатична камера – Изпитване за въздействие върху околната среда

-          Температурно изпитване –условия на изпитването: температурен интервал- 40 ÷180 градуса;

-          Климатично изпитване – Температурен обхват от +10 °C до +95 °C; Обхват на влажност от 10 % до 98 % относителна влажност.

 

Разработка на система за спектрален анализ на печатни платки

-           Сравнителни измервания на смущения, излъчвани от модули пряко на печатната платка.

-          SGZ 21 генератор на пакети импулси за изследване устойчивостта на смущения по време на разработка и откриването на дефектите в печатните платки.