Източници от цял свят

  Нашето закупуване и снабдяване, комбинирано с гъвкава логистична структура може да предложи следните

предимства:

 

•         Източници от цял свят за снабдяване с електронни компоненти;

•         Сътрудничество с местни доставчици за подобряване сроковете на доставка и ценообразуването

           на  компонентите;

•         Буферен склад за критичните компоненти;

•         ERP програма, пригодена към нуждите на предприятието и процеса.