Обслужване

   В Сиско Сет Електроникс ЕООД  се стремим да предложим на нашите клиенти достъпно обслужване.  Любезният

и достъпен подход е постоянна цел и общ принцип, както за вътрешната организационна структура,

така и за работното сътрудничество с партньори и клиенти и е гарантиран от многоезична поддръжка

на английски, немски, испански, турски, руски, френски, български и италиански език.

 

   Нашите предимства са:

 

•         компетентен и мотивиран персонал;

•         директна, бърза и лесна комуникация между служители, клиенти и доставчици;

•         динамична комуникация с екипа в производството при планиране на продукт, обновявания или

           разработка на софтуер;

•         гъвкав подход при реализиране на разнообразни задачи и новаторски идеи;

•         широк спектър оборудване за електронното производство;

•         доказана система за управление на качеството;

•         осигуряване на материали от цял свят;

•         производствените процеси се изпълняват по ROHS-стандарт за безоловни технологии;

•         пълна проследяемост и контрол на използваните компоненти от момента на получаване до

           завършване на крайния продукт;

•         гъвкава, надеждна и сигурна вътрешна и външна логистика;