Допълнителни процеси

   За да изпълним пълния диапазон за електронно производство, можем да предложим

допълнително следните процеси:

 

•         Покриване на електронни модули с двукомпонентен PU;

•         Галванизация на метални части с различна повърхностна обработка;

•         Щанцоване на метали и проектиране на съответното оборудване;

•         Пластично формоване и проектиране на отливки.